Közlemények
Veres András püspök úr látogatása (2018. szeptember 16. vasárnap, 08:20)
Partnerségi hirdetmény (2018. július 21. szombat, 07:50)

Rendezvényeink

Ökormányzati Étterem

etlap
Nyúl Község település - Nyúl Község Információs Weboldala
Településről

Településről (5)

csütörtök, júl. 19 2012

NYÚL KÖZSÉG ÉVSZÁMOKBA SÜRÍTETT TÖRTÉNELME

(Összeállította: Szűcs Mihály)

1. Honfoglalás előtt itt élői népek: illírek, kelták (sírok), rómaiak (tárgyi emlékek), avarok,

   frankok (i.sz.791) , morvák

2. A község első írásos említései a Bakonybéli Apátság birtokfelsorolásaiban:

                                1037 Nuul,                                                                                1086 Nulu

image002   image004

3. Zavargások: III. Henrik betörései (1043,1044,1051), pogánylázadás (1047 Vata),

I.András és Béla csatározásai (1060), besenyők (1075) és keresztesek átvonulásai (1096-1147),

II. Ottokár cseh betörései (1271-72)

4. Albeus összeírása szerint (1237-40) szőlőművesek lakták az itt levő apró falvakat.

5. A tatárdúlás 1242-ben Pannonhalmánál ért véget. (1252-ben Nwl a neve)

6. Warasnyul (1353), és Nyulfyl (1367) néven említik az Anjou-korban.

  Egyházi  szőlőbirtokosai ekkortájt: Pannonhalmi Apátság, városlődi karthauziak, Győri Püspökség.

7. A Török támadások idején (1529-1683) a környék elnéptelenedett (1606-tól pusztai járás)

   Török közigazgatás bevezetésével (1543) a lakosság kétfelé adózott.

   Győr eleste után (1594-98), az egyes falvaknak külön török földesura volt.

   Kis- Nagy- és Káptalannyúl neve külön szerepel a portai összeírásokban. (1619)

   Bocskai és Bethlen hadainak átvonulásai. (1605, 1621)

8. A Mária-szobrot a török kivonulást követően emelték (1686)

9. Heister labanc (rác) csapatai kifosztották és felgyújtották a falut a koroncói csata után,    

   mert a kurucokkal rokonszenvező nyúliak nem voltak hajlandók a győri labancvár

   megerősítésénél a robotot elvégezni (1704)

10. Újjá épült a török időkben elpusztult templom (1698), amely később (1760 táján) leégett.

     A Szent Donát-kápolna szentély részét 1710-ben emelték.

     A kereszteltek anyakönyvét 1718 óta vezetik Nyúlon.

     Az első iskolamestert 1719-ben említik

11. Pusztulások: Pestisjárvány (1739), földrengés (1763), kolerajárványok (1831, 1873)

12. A mai barokk templom építése

       Az É-D irányba tájolt 35 m magas tornyú épület 1774-78 között épült.

       Terveit (valószínűleg Fellner Jakab típusterve alapján) Fritsch A. Ferenc magyaróvári                

       építőmester készítette, ő volt a kivitelező is. Az építéshez a pénzt a királyi udvari

       kamara biztosította. A felszentelésre Mária Terézia Kornberger Mátyás püspököt

       küldte el, aki az új templom számára magával hozta a királynő ajándékait: Krisztus

       keresztjének egy darabját ereklyetartóba zárva, (amit a császárnő XIII. Kelemen pápától

       kapott 1763-ban) és egy 1750-ből való szép kelyhet.

       A templom képeinek és freskóinak elkészítése (1785-86)

       Szily János szombathelyi püspök (a templom akkori kegyura) kérte fel Dorfmeister

        Istvánt, korának 2. leghíresebb hazai festőjét, a templom képeinek elkészítésére.

       Az oltárképek 1785 telén, a mintegy 200 m2-nyi felületet kitevő freskók pedig 1786

       áprilisától június elejéig készültek el. A főoltárt, a szószéket és a padozatot is

       Dorfmeister tervezte. A főoltár 2,5x5 méteres képe az ó- és újszövetség főbb

       személyeinek ábrázolásával a Mindenszentek „bemutatására” vállalkozik, a mellékoltár

       képe pedig Krisztust ábrázolja a keresztfán. A főoltár fölötti freskón Szent István első

       vértanú megdicsőülése, a mennyezeti képen pedig Szűz Mária megkoronázása

       látható. A sekrestye felőli oldalon Loyolai Szent Ignác, a vele szembeni oldalon pedig

       Szent Norbert diadalának 5,5x 2,5 méteres freskója díszíti a templomot.

13. A franciák a kismegyeri csata után (1809. június 14.)112 grazi osztrák

     katonát tartottak fogságban a nyúli pincékben, kivégzésüket sikerül elhalasztatni, majd

     Franciaországba kerültek fogságba és egy év múlva szabadultak.

14. Részvétel az 1848-49-es szabadságharcban:

     Jelasics vesztes seregének átvonulása a községen. (1848.9.30.)   Kossuth győri

     toborzóbeszéde (1848.10.21.) hatására Nyúlon is 26-an léptek be az őrseregbe.

image006  image008  image010

15. Örökváltság keretében 38 000 pengőforintért a szőlők megvétele (1856.10. 20.)

17. Iskolaépítések: 1873 (Petőfi u.), 1896 (Héma u.), 1904 (Alsó-Héma)

18. A Püspöki présház 1880-ban épült

19. Községegyesítések (1884.okt.19.)

     Nagynyúlfalu+ Kisnyúlfalu+Káptalannyúl=Nyúlfalu

     Nagynyúlhegy+Kisnyúlhegy=Nyúlhegy

20. Filoxéravész pusztította el a szőlőket (1888-tól)

21. Kivándorlási hullám Amerikába (1891-1914 közt kb. 370-400 fő)

22. Vasútépítés 1896-ban (az állomás 1942-ben új épületet kap).

23. Részvétel az I. Vh.-ban

     Nyúlfalu 300 katonát adott ebből 45 halt meg

     Nyúlhegy 400 katonát adott ebből 70 halt meg

Az I. világháború 100. évfordulóján tartott megemlékezés és kiállítás képei itt tekinthetők meg:

Galéria:

Galéria:

Galéria: Falukórus

Galéria: Koszorúzás és mécsesgyújtás

Galéria: Diákok trianoni műsora

Galéria: Koszorúzás a trianoni emlékhelyen

Galéria: Kiállítás megnyítása

Kattints a nagyításhoz 015.jpg

Kattints a kép megnyitásához!

A 2014. jún. 4-én rendezett kiállítás tablóinak képei

emlekmu2

 

24. A Győri Ágyúgyár ágyúit a nyúli pincékben rejtették el, de árulás miatt a román

     megszállók megtalálták (1919 )

25. Az 1916-ban elvitt 3 db. harang pótlása (1924)

26. Kultúrház épül (1925)

27. Községháza épül (1929)

28. A Szent Imre-telep (ma Dózsa-telep) kialakítása (1930)

29. A Szurdik gátrendszerének megépítése (1935)

30. Faluegyesítés: Nyúlfalu+Nyúlhegy= Nyúl (1940)

31. Tűzvész Kisnyúlon (1942)

32. Részvétel a 2. világháborúban

       123-an estek el (a hősi emlékoszlopon 88 név van)

       Barbár orosz légitámadás Nyúlon egy vonat ellen 1944 novemberében (18 halott)

       Hadifoglyok (köztük Radnóti) és a front átvonulása a községen (1945. március 27-28.)

33. Földosztás

       A Prépostság, a Szombathelyi Papnevelde és a Székeskáptalan földjeit mérték szét.

       ( 452 család kapott 539 hold földet osztottak ki.)

     A Rákos-dűlőben levő 11 holdas Markovszky-kertből lett a Hunyadi-telep 45 háza,

     A Győrújbarát szélén levő Paptag kiosztásából jött létre a Rákóczi-telep   123 háza

34. A forradalomkor a tanácsházából kiszórták az iratokat. (1956. október 23)

 

kozseghaza2

AZ UTÓBBI 70 ÉV TÖRTÉNÉSEI RÉSZTERÜLETENKÉNT

Hírközlés

Új posta épült (1980)

Vezetékes telefon meghirdetése (1989. május 31., bővítése 1993-ban)

Az iskola épületében Teleház nyílt. (2005)

Kábel TV

Közművelődés, gyermekintézmények

Megnyílt az óvoda (1965)

Új könyvtár nyílt (1968. nov. 24-én és 1990-ben zárták be.)

Új iskolát adtak át (1971. szept. 1-én )

(Az albeli és a hegybeli iskola 1967-ben szűnt meg.)

Márton Lakóotthon 2004. okt. 4-én nyílt meg (2002-4 közt épült)

Az Aranykapu óvoda új épületet kapott (2005. aug.25-én)

Új szárnnyal bővítették az iskolát (2006) (informatika, nyelvi labor, teleház)

Nyuszi bölcsőde átadása (2011)

Az iskola akadálymentesítése, felújítása. (2011)

bolcsi2 ovoda2

Sport

Felépült a sporttelep (sakk, foci, tekecsapat működött) (1967)

Elkészült az iskola tornaterme. (1983)

A sportpálya mellett új kétsávos tekepályát, nyolcállásos lőteret és amatőr rádiós

forgalmazó szobát adtak át.(1986)

Műfüves sportpályát avattak. (2012. dec. 14.)

Egészségügy

Faluház, benne orvosi rendelők felavatása (1991. március 2.)

Gyógyszertár létesült a Kossuth u. Szabadság u. sarkán (1962-ben)

Új gyógyszertár épült, amely ma közösségi ház. (1982)

Új épületbe költözött a gyógyszertár. (2012)

Egyházközség

A templom külső-belső felújítása (1976-82)

új stációképeket készítettSamodai József.(1981-ben)

Új ravatalozó épült (1991)

A temető első komoly felmérése (Tájképész Kft) (2003)

A templomban teljes külső-belső felújításra került sor Gábor Jenő irányításával

   61,5 millió forint értékben (2004-től 2007)

Szent Donát-kápolna felújítása két lépésben. (2007-9)

Út menti keresztek felújítása (2007-2014)

templom2 kapolna2

Közbiztonság

Új tűzoltó szertár alapkőletétele (1979) 1980-ban adták át.

Polgárőrség alakult (1997)

Szervezetek

Majorette csoport alakult. (1997)

Megalakult a Nefelejcs Nyugdíjasklub.(1984 novemberében)

Megalakult a Polgári Kör (2002.08.16.)

A gyógyszertár régi épületét civil szervezetek kapták meg (2012)

Gazdaság

Megalakul az első TSZCS (1951)

Takarékszövetkezet alakul (1958)

Erőszakkal létrehoztákaz Új Élet TSZ-t. (1959)

A Hidrostal szivattyú üzemet létesített Nyúlon (1991)

Hungaplan Kft., ponyvagyártó üzemet létesített Nyúlon (2000)

A Pulai Fémforgácsoló Gépműhely alapítása (2003)

A Mezőg. Szövetkezetben 5 terménytároló épült 20 ezer t. befogadótérrel (2004-2008)

Anémet érdekeltségű Hefter Hungary Kft. települt Nyúlra (2005)

Tóth Lajos és Fidél tejtermelő gazdasága kapott helyetaz egykori TSZ majorban (2006)

A Pannon-Hidrostal Ipari és Kereskedelmi Kft. új üzemcsarnokot avat (2013. február 12.)

A KSH Rugógyára megkezdi működését (2014 január)

Emlékhelyek, idegenforgalom

II. világháborús hősi emlékmű felavatása (1991. május 11.)

A Szent István park kialakítása (2000)

Emléktáblával jelölték meg az 1809-es grazi foglyok megmenekülését (2003)

Történelmi Emlékoszlopot avatott a Polgári Kör (2007.05.17.)

Trianon Emlékhely felszentelése (Polgári Kör) (2011.VI.3.)

A Szent István tér rendbetétele, 975 éves évforduló megünneplése (2012)

A Kökörcsin-körút átadása (2009)

A Nyúli Kereszt-út átadása (2014)

A Nyúli Útravaló c. könyv megjelentetése (2014)

trianon2 korforgalom2

Közlekedés

Elkészült falut a heggyel összekötő köves út. (1954)

Útépítési munkák folytak a Szurdikban(1954)

Széchenyi utca kialakítása, az Incső aszfaltozása. (2003)

Jókai u. aszfaltozása

Buszvárók cseréje, buszmegállók kiépítése, zebrák létesítése (2010)

Felső-Cinege, Berek aszfaltozása (2011)

Körforgalomi csomópont épült a temető és a falu között (2012)

Benzinkút nyílt a temetői körforgalomnál (2012 karácsony előtt)

Potyondi út elkészítése (2014)

Az Alsó-Egese aszfaltozása (2013. július)

Vaskapu és a kiszélesített Szurdik aszfaltozása (2014)

 

Közművesítés

A villany bevezetése

   1948-ban kezdték a faluban, 1956-ban a hegyben. Befejezése 1960-ban

Gázcsere telep épült (1968)

Vízmű társulat alakult (1979. november 20.)

Szennyvíz csatornatársulat alakult (1993. szeptember 21.)

Gázellátás megszervezése (1992-93)

 

Vízgondok elhárítása

Gátépítések folytak a Szurdikban (1960)

Újabb gátépítések a Szurdikban (1980)

A Szurdik partfalának kikövezése (2011)

Kossuth utcai vízelvezető árok elkészítése (2014)

 

Források:

Fehér Ipoly: Győr megye és város egyetemes leírása (1874)

Győr-Moson-Sopron közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr

     törv. hat. jogú, sz.kir. város részletes ismertetője és monográfiája

     az 1929-1930. évekre

Tavy Lajos: A nyúlhegyi vízmosáskötő munkálatok (1935)

Lengyel Alfréd: Pusztult falvak, eltűnt helynevek Győr megyében (1944)

dr. Ábrahám Imre: Nyúl nyelvkincse (1991)

Szabó Beáta: Hegybeli, albeli, falusi és az új (2012)

Az évszámtár gyarapítása és pontosítása érdekében újabb és pontosabb adatokat e-mail címemre (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) bárkitől szívesen fogadok.

 

Szűcs Mihály

csütörtök, júl. 19 2012

Nyúl 4 200 lakosú község Győr-Moson-Sopron megye Győri járásában Győr és Pannonhalma város között a 82-es főútvonal mellett, de közúton Győrújbarát felől, vasúton pedig Győr és Veszprém irányából is megközelíthető.

csütörtök, júl. 19 2012

Nyúl 4 200 lakosú község Győr-Moson-Sopron megye Győri járásában Győr és Pannonhalma város között a 82-es főútvonal mellett, de közúton Győrújbarát felől, vasúton pedig Győr és Veszprém irányából is megközelíthető.

csütörtök, júl. 19 2012
csütörtök, júl. 19 2012
A korábbi évszázadokban a település lakossága mezőgazdaságból élt. A hegyi részen a római korig visszavezethető szőlőtermesztés adott biztos megélhetést. A filoxéravész (1885-95) előtt több mint 300 hektár volt Nyúl szőlőterülete.
kedd, jan. 08 2019 0 hozzászólás
Pályázati felhívás - V É D Ő N Ő

Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


V É D Ő N Ő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

péntek, ápr. 15 2016 0 hozzászólás
CSOK kapcsolatos tájékoztató - Pannon

Családi Otthonteremtési Kedvezmény - CSOK


A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A CSOK az eltartott gyerekek számától függően változó összegű családi otthonteremtési támogatás, amely a következő célokra igényelhető:

  • 2008.
csütörtök, máj. 26 2011 0 hozzászólás
Megélhetés nyúlon
A korábbi évszázadokban a település lakossága mezőgazdaságból élt. A hegyi részen a római korig visszavezethető szőlőtermesztés adott biztos megélhetést. A filoxéravész (1885-95) előtt több mint 300 hektár volt Nyúl szőlőterülete.

"NEFELEJCS" Nyugdíjas Egyesület támogatás

"NEFELEJCS" Nyugdíjas Egyesület

"Büszkeségpont" felújítása az 56-os hősök tiszteletére

"Büszkeségpont" felújítása Nyúlon az 56-os hősök tiszteletére

 

Csatlakozás az ASP központhoz

asp

Pilinszky János Általános Iskola

pilinsky

Lépj kapcsolatba velünk

Hírlevélre való feliratkozás

Használati feltételek

Egyéb információk

Pályázati fejlesztések településünkön