Nyúl Község információs portálja
 

Adóügyek

A Nyúl község Önkormányzata Képviselő testületeinek rendelete alapján bevezetett helyi adói, azok mértékei és nyomtatványai

Állandó jellegű iparűzési adó

Állandó jellegű iparűzési adó mértéke: a Htv. szerinti adóalap 1,9%-a.

Ideiglenes iparűzési adó

Ideiglenes iparűzési adó mértéke: 4.500 Ft/nap

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó:

  •  a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
  •  b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

KATA-s adóalanyok

KATA-s adóalanyok tételes adómértéke: 42.500 Ft/év

Kommunális adó

Kommunális adó mértéke: 15.000 Ft/év a Htv. 11. §-ában és 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként

Építményadó

Építményadó mértéke magánszemélyek esetén egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény (üdülő, hétvégi ház, apartman, nyaraló, gazdasági épület): 400 Ft/m2/év.

Építményadó mértéke egyéni vállalkozó és társas vállalkozás esetén a vállalkozási tevékenységgel összefüggő egyéb, lakás és nem lakás céljára szolgáló épület / épületrész (kereskedelmi egység, szállásépület, üzlet, üzletrész, üzem, műhely, raktár, gazdasági épület), kivéve üdülőépület: 250 Ft/m2/év

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett első és további vendég éjszakánként: 300 Ft/fő.

Önkormányzat számlaszámai

Típus Számlaszám
Nyúl Község Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma 11737007-15366715-00000000
Nyúli Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlaszáma 11737007-15727811-00000000
   
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla 11737007-15366715-03470000
Bírság beszedési számla 11737007-15366715-03610000
Egyéb bevételek beszedési számla 11737007-15366715-08800000
Építményadó beszedési számla 11737007-15366715-02440000
Gépjárműadó beszedési számla 11737007-15366715-08970000
Idegen bevételek beszedési számla 11737007-15366715-04400000
Iparűzési adó beszedési számla 11737007-15366715-03540000
Jövedéki adó beszedési számla 11737007-15366715-10180000
Kommunális adó beszedési számla 11737007-15366715-02820000
Pótlék beszedési számla 11737007-15366715-03780000
Talajterhelési díj 11737007-15366715-03920000
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 11737007-15366715-03090000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 11737007-15366715-08660000

"A helyi adókról" szóló 6/2023.(IV.26.) önkormányzati rendelet.

https://or.njt.hu/eli/v01/727815/r/2023/6/2024-01-02

D
L
M
S