Nyúl Község információs portálja
 

Nyúl település turisztikai marketingstratégiája

Nyúl település önkormányzata 2017-ben kérte fel a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Turizmus Tanszékét Nyúl település turisztikai marketingstratégiája című tanulmány elkészítésére 2018-2026-ig terjedő időszakra vonatkoztatva. A feladat ellátására a tanszék 2017-ben árajánlatot nyújtott be, mely elfogadásra került.

A marketingstratégia a nyúli önkormányzat által nyújtott helyzetértékelő alapdokumentumok alapján tartalmazza a települési turisztikai marketing mix részletes kifejtését. A kutatók a munka során a helyi véleményformálókkal, turisztikai szakemberekkel, vállalkozókkal primer mélyinterjúkat készítettek. A stratégia kitér a marketing célok, eszközök, költségek, felelősök megnevezésére. A dokumentum figyelembe veszi a település környezetét, különös tekintettel Tényő, Győrújbarát, Écs, illetőleg Pannonhalma szinergiáira.

Letölthető dokumentumok

D
L
M
S