Nyúl Község információs portálja
 

Nyúl község integrált településfejlesztési stratégiája

A település kiemelt rangú az európai uniós támogatások elnyerésében és felhasználásában. A pályázatoknak köszönhetően a településen az elmúlt egy évtizedben több, mint 1 milliárd Forint beruházás valósult meg a település fejlesztés szinte minden terén. A projekteknek köszönhetően Nyúl Község arculata egy teljesen új irányzatot vett szűk egy évtized alatt. Elég itt csupán a teleülés kapujában lévő körforgalmi csomópontra és üzemanyagtöltő állomásra gondolni, ami szinte kisvárosi hangulatot kölcsönöz községünknek. Folyamatban van egy a község jövőjét és működésének alapjait meghatározó ipari utas fejlesztés, amely teret ad egy gazdasági övezet kialakítására, ami a későbbi adóbevételek elsőszámú forrása lehet.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló invesztíciók, mint a Győrt Pannonhalmával összekötő kerékpárút építése, a 8311-es számú útszakasz felújítása a vízelvezetés megoldásával, valamint a főbb közlekedési csomópontok átépítésével valódi 21. századi arculatot fog kölcsönözni a településnek. Az előttünk álló időszakban soha nem látott mérvű fejlődés valósulhat meg Nyúl Községben, ami 50 év saját erős fejlesztését foglalja magába.

Jelen stratégia az első részében tartalmaz egy minden területre kiterjedő megalapozó vizsgálatot, amely megvilágítja a település gazdasági, társadalmi és szociális helyzetét, az ahhoz kapcsolódó intézményi struktúrát és infrastrukturális hátteret. Felméri adottságainkat, lehetőségeinket, valamint a település üzemeltetéséhez és az intézmények fenntartásához kapcsolódó forrásokat, illetve az azokból ellátott szolgáltatásokat és szociális ellátásokat. Elemzi a közég adottságait, lehetőségeit, kapcsolódásaiból fakadó együttműködési lehetőségeit. Vizsgálja azokat a dokumentumokat és fejlesztési koncepciókat, amelyek kihatással lehetnek a község jövőjére, illetve forrást biztosítanak tervei megvalósításához.

Az integrált stratégia második része tartalmazza a valódi érdekességeket. Ez taglalja a község tervezett fejlesztéseit, közép és hosszú távú terveit, valamint jövőképét. Nagyon érdekes annak a vizsgálata, hogy a község hol éri el befogadóképessége és teljesítőképessége határait, amely ahogy látjuk a jelenlegi maximális kihasználtság felé halad. Komoly gondolkodásra és tervezésre ad okot, hogy a jelenlegi intézményi háttér kihasználtsága milyen új feladatokat ró az önkormányzatra és mi lesz az az irány, amely mellett a település vezetősége dönt. Nyúl Község válaszút előtt áll. Az egyik az, hogy megpróbáljuk fenntartani a jelenleg meglévő egyensúlyt és megmaradunk egy barátságos, a természetben élő, otthonos és magas szintű szolgáltatásokat nyújtó európai községnek, vagy pedig elindulunk egy új úton, egy ridegebb, nagyobb volumenű, talán romboló jellegű kisvárosi lét felé annak pozitív, de talán több negatív hatásával.

Őszintén bízok benne, hogy a jelenlegi koncepció megadja a válaszokat kérdéseinkre, kétségeinkre és segít minket a döntéshozatalban, mivel egy egész település sorsát, jövőjét irányíthatjuk és tarthatjuk kezünkben. Ez a stratégia egy lehetőség arra, hogy ne csak követői, hanem tudatos formálói legyünk saját jövőnknek és otthonunk arculatának. Úgy érzem, hogy a koncepciót végigolvasva adottak a miértek és a válaszok a jó döntések meghozatalához és valódi, kézzel fogható segítség az irányvonalak megfogalmazásához.

Bízva a tudatos jövőépítésben és Nyúl Község valódi európai arculatában,

Schmiedt Henrik
polgármester

Letölthető dokumentumok

D
L
M
S