Nyúl Község információs portálja
 

Nyúl Község bora

 2023. április 11., kedd

Húsvét előtt a társadalmi zsűri 15 beküldött tétel közül kiválasztotta az idei Nyúl Község Borát.

Nyúli borverseny eredmények

 2023. április 3., hétfő

Március végén lezajlott a 2023-as nyúli borverseny és a napokban átadásra kerültek az elismerő oklevelek és serlegek is.

2017. évi augusztus 20-i kitüntetettek

 2017. október 25., szerda

 Nyúl Községi Önkormányzat

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete augusztus 20-a alkalmából kitüntető címeket és tárgyjutalmakat adományoz. A képviselőtestület 2017. május havi zárt ülésén úgy döntött, hogy az idei évben Díszpolgári Címet, valamint Nyúl Községért Kitüntető Címet ad át.

Díszpolgári címben az részesíthető, aki a település gazdasági, idegenforgalmi tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult a község jó hírnevéhez, megalapozta a település nemzetközi kapcsolatainak kialakítását, annak erősítéséért tartós és eredményes munkát folytatott; illetve aki kiemelkedő munkájával szolgálta a település, a helyi közösség érdekeit és javát.

Nyúl Községért Kitüntető Címben azok a személyek, közösségek és szervezetek részesíthetők, akik magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Nyúl község hazai és nemzetközi hírnevének növeléséhez, fejlődéséhez, illetve annak a nyúli polgárnak/polgároknak, aki/akik szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a település tudományos, szellemi, gazdasági és közösségi életét, ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.

A képviselőtestület a településért végzett kiemelkedő munkájáért Szücs Alajos urat „Nyúl Község Díszpolgára” Címben részesítette.

Szücs Alajos 1939-ben született Nyúlon. Azóta itt él családjával. 1945 szeptemberében kezdi meg általános iskolai tanulmányait.  1957-ben a győri Tanítóképzőben érettségizik. Gyakorló tanító jelölti évét a ravazdi Általános Iskolában tölti. 1958 júliusában tanítói oklevelet szerez. 1957-től 1963-ig Ravazdon tanít. 1963. július 1-jétől a Győri Járási Úttörő Elnökség titkára, feladata az Úttörőtábor építésének folytatása és befejezése Balatonszárszón. 1965-ben áthelyezését kéri a nyúli általános iskolába. 1968-ban a pécsi tanárképző főiskolán tanári oklevelet szerez. 1970. április 1-jével a Győri Járási Tanács Végrehajtó Bizottság Művelődési Osztályának gazdasági felügyelője lesz. 1971. szeptember 1-jétől visszahelyezését kéri a nyúli általános iskolába, ahol tanárként dolgozik tovább. 1975-ben megbízott igazgató-helyettesi feladatokat lát el. 1982 májusától 10 éven keresztül az iskola igazgatója. Aktív részese a település különböző fejlesztéseinek, beruházásainak, gondolva itt az új iskola megépítésére, a sporttelep létrehozására, az óvodai nevelés beindítására, a sportöltöző megépítésére. Több cikluson keresztül tanácstag, közel 20 évig a sportkör elnöke.
Munkássága alatt kezdődött meg iskolánkban a Győri Járás első tornatermének építése, melyet 1983 novemberében adtak át. Az 1989-90-es tanévtől kezdeményezésére a hitoktatás órarendi keretek között történik. A Nyúli Borbarát Dalkör alapítója és 19 évig aktív tagja.
Munkája elismeréseként jutalmazták többek között a Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója, a Kiváló Munkáért, a Kiváló Társadalmi Munkáért címekkel. 1999-ben Nyúl községi Önkormányzattól Nyúl Községért Kitüntető Címet, 2008-ban a Nyugat Magyarországi Egyetemtől Aranydiplomás tanító oklevelet vett át.

A képviselőtestület a településért végzett kiemelkedő munkájáért Szemenyei Gyula urat „Nyúl Községért Kitüntető Cím”-ben részesítette.

Szemenyei Gyula 1948-ban született Nyúlon. Általános iskolai tanulmányait a településen végezte. 1962-től a győri 400-as ipari iskola tanulója, ahol központi fűtés, víz- és gázszerelő képesítést szerez. Munkáját a győri Graboplastban kezdi meg. 1968-ban munkaviszony mellett kezdte kisipari tevékenységét, és ugyanebben az évben mestervizsgázott. 1971-ben főfoglalkozású vállalkozóként végzi szolgáltatását.
Fő tevékenységi köre közületi és lakossági munkákra terjed ki. 2007-ben kiváló kamarai munkájáért Érdem Érmet adományoztak részére. 2008-ban Aranykoszorús Mester kitüntető címben részesül. A rendszerváltást követően 12 éven keresztül a helyi képviselő testület tagja, a fejlesztési bizottság elnöke. Közreműködik a település hegyi részén víz, szennyvíz, gázellátás kiépítésében.
Társadalmi munkában jelentős szerepet vállal, többek között a faluközpont kialakításában, a régi óvoda vízellátásában, a temetői kerítés megépítésében, a hegyi templom felújításában és a kulturális rendezvények megszervezésében. Nagy álma vált valóra a nyúli mazsorett elindításával, amely egyesület a mai napig színesebbé teszi a falu rendezvényeit, viszi településünk hírnevét. A falunapok, szüreti napok rendezvényének szervezésében nagy szerepet vállalt. Több szervezetet a mai napig is anyagilag támogat.  Hobbija a motorozás, az autók szeretete és a szőlészet.
1973-ban alapozza meg 1800 négyzetméteres saját ültetésű szőlőterülettel azt a gazdaságot, amelyen ma 5 hektáron termel. A borpalackozást 19 évvel ezelőtt kezdi a pincészet. Megjelentek többek között a Budapesti Nemzetközi Vásáron és a győri Audi gyár avatásán. Borversenyeken helyi, megyei és külföldi bemutatkozások alkalmával ezüst-, illetve arany minősítésekkel ismerték el borászi hozzáértését. Mindezt a töretlen sikert és a falu szeretetét felesége támogatásának is köszönheti, aki már 45 éve mindenben mellette áll. Mottója: Mindent a családért, a falunkért és a hazáért!

Nyúl Község Önkormányzata

D
L
M
S