Nyúl Község információs portálja
 

Nyúl Község bora

 2023. április 11., kedd

Húsvét előtt a társadalmi zsűri 15 beküldött tétel közül kiválasztotta az idei Nyúl Község Borát.

Nyúli borverseny eredmények

 2023. április 3., hétfő

Március végén lezajlott a 2023-as nyúli borverseny és a napokban átadásra kerültek az elismerő oklevelek és serlegek is.

2018. évi augusztus 20-i kitüntetettek

 2018. október 4., csütörtök

 Nyúl Községi Önkormányzat

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete augusztus 20-a alkalmából kitüntető címeket és tárgyjutalmakat adományoz. A Képviselőtestület 2018. május havi ülésén úgy döntött, hogy az idei évben Díszpolgári Címet, Nyúl Községért Kitüntető Címet és tárgyjutalmat ad át.

Díszpolgári címben az részesíthető, aki a település gazdasági, idegenforgalmi tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult a község jó hírnevéhez, megalapozta a település nemzetközi kapcsolatainak kialakítását, annak erősítéséért tartós és eredményes munkát folytatott; illetve aki kiemelkedő munkájával szolgálta a település, a helyi közösség érdekeit és javát.
Nyúl Községért Kitüntető Címben azok a személyek, közösségek és szervezetek részesíthetők, akik magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Nyúl község hazai és nemzetközi hírnevének növeléséhez, fejlődéséhez, illetve annak a nyúli polgárnak/polgároknak, aki/akik szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a település tudományos, szellemi, gazdasági és közösségi életét, ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.

A képviselőtestület a településért végzett kiemelkedő munkájáért Farkasdi Ramónát „Nyúl Község Díszpolgára” Címben részesítette.

Farkasdi Ramóna 1993-ban született Győrben.Általános iskolai tanulmányait a Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskolában végezte.
Ezt követően a Móra Ferenc Középiskola nyelvi előkészítő szak, sport tagozatán végzett.Jelenleg a tatabányai Edutus Főiskola gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatója.
Fontos számára a tanulás, a fejlődés lehetősége. Kiskora óta energikus és kommunikatív személyiség. A kihívások és a megoldandó feladatok ösztönzően hatnak rá.
12 éves kora óta kajakozik, 6 éves kora óta aktív sportoló.Első sikereit 14 évesen, egy korosztályos világversenyen, Szegeden érte el. 
Eredményei: Ifjúsági Olimpiai bajnok, többszörös ifjúsági Európa-bajnok, Világbajnok, utánpótlás Európa-bajnok, kétszeres Maraton Világbajnok, felnőtt Európa és Világbajnok. Számos elismerései közül a Junior Prima díjra, a Köztársasági Elnöki Díszoklevélre és a 2011-es Év Felfedezettje címre a legbüszkébb.
2017. évben a győri olimpiai fesztiválon sportolói nagykövetként képviselte a kajakosokat Kammerer Zoltánnal.A sport rengeteg élményt, utazást, barátokat, sikert és küzdeni tudást hozott az életébe.
Mottója: „Ne vegyenek észre ott ahol vagy, de nagyon hiányozz onnan, ahonnan elmentél.”

A képviselőtestület a településért végzett kiemelkedő munkájáért Bán Illés Csabánét „Nyúl Községért Kitüntető Cím”-ben részesítette.

Bán Illés Csabáné 1968-ban született Kapuváron. Két gyermek édesanyja. Általános iskolai tanulmányait Beled községben végezte, majd 1986-ban a csornai Hunyadi János Óvónőképző Szakközépiskolában érettségizett.
1992-ben a soproni Benedek Elek Óvóképző Főiskolán okleveles óvodapedagógusi végzettséget szerzett.
1986-tól 2002-ig a nyúli Napköziotthonos Óvodában óvónő, 2002-től 2009-ig a Grácia és Napság Művészeti Iskola táncpedagógusa.
2004-ben sporttánc oktatói, 2006-ban rekreációs sportoktatói OKJ-s végzettséget szerzett.
2009-től ismét a nyúli óvoda óvodapedagógusa, 2012-től az Aranykapu Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettese, 2018. augusztus 1-től intézményvezetője. A tánc mindig meghatározó elem életében. Mind általános, mind középiskolás évei alatt különböző néptánc csoportok tagja.
1997-ben felkérést kapott a helyi majorett csoport megalakítására, mely azóta is működik és hagyománnyá vált Nyúl községben. A majorett csoportok helyi rendezvények mellett megyei, országos és nemzetközi rendezvények, fesztiválok fellépői. Folyamatosan részt vesznek területi, országos és európai szintű versenyeken, ahonnan számos eredménnyel térnek haza.

Munkája elismeréseként:

- 2002-ben „Koreográfusi különdíj”-at,

- 2006-ban a „Majorette nevelő munkáért” járó különdíjat kapott.
- Nyúl Község Önkormányzata 2001-ben tárgyjutalomban részesítette,
- 2005-ben a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés a „Győr-Moson-Sopron Megyei Szolgálatáért” díjat adományozta részére.
- A Magyar Majorette Szövetség 2018. évben a példaértékű munkája és a majorette sport területén nyújtott magas színvonalú szakmai munkássága elismeréseként „Jubileumi elismerő oklevelet” adott át részére.


Munkája során fontosnak tartja a

- közösségformálást,
- a gyerekek, fiatalok nevelését egymás elfogadására, tiszteletben tartására, 
- az egyéni elképzelések és a közös célok egészséges egyensúlyának megteremtését, 
- a képességek, készségek személyiséghez mért fejlesztését.


A képviselőtestület a településért végzett kiemelkedő munkájáért Szabó Beátát tárgyjutalomban részesítette.

Szabó Beáta 1970-ben született Győrben. Két gyermek édesanyja.
Általános iskolai tanulmányait Nyúl községben végezte, majd 1989-ben a csornai Hunyadi János Óvónőképző Szakközépiskolában érettségizett.
1992-ben a győri Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán általános iskolai tanítóként diplomázott.
1999-ben a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán szociálpedagógus-családpedagógus képesítést szerzett.
1992 és 1993 között adminisztratív munkakörben dolgozott. 1993-tól 1995-ig a győrújfalui Általános Iskola tanítója, napközis nevelője.
1995-től 2005-ig a tarjánpusztai Boros József Általános Iskola tanítója, napközis nevelője, könyvtárosa, 1997-től az iskolavezetéssel kapcsolatos feladatokkal is megbízták.
2007-től 2009-ig mérnökasszisztens és kereskedelmi munkatárs családi vállalkozásokban.
2011 szeptemberétől a nyúli Pilinszky János Általános Iskola alsó tagozatos tanítója.


Több írása - köztük könyv, könyvrészletek, cikkek - jelent meg, ezek közül a kiemelkedőbbek:

- 2007-ben Becsengetéstől kicsengetésig címmel a tarjánpusztai Boros József Általános Iskola történetét feldolgozó kötete, 
- 2012-ben Hegybeli, albeli, falusi és az új – Nyúl község iskolái című könyve jelent meg.
- A Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében (Szerk: Kallós Károlyné, Gönczöl Lászlóné) című sorozat első kötetében Boros József és Rubics Dezsőné tarjánpusztai tanítókról, „Dalos kedvű nyúliak karnagya” címmel Csicsay Benedekről írt biográfiát.
- Tanítói munkájával kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg országos és megyei szakmai folyóiratokban.
- Múzeumpedagógia, térképhasználat tanításának módszertana, családpedagógia, néprajz tanítása, témakörökben több országos kiírású pályázat díjazottja, melyek - részben vagy egészben - szakmai kiadványokban is megjelentek.


Munkájával kapcsolatban vallja: nem lehet napi meghatározott órában pedagógusnak lenni. Az egy „életstílus”. Állandó változás, újulás és tanulás mindenkitől: kollégáktól, gyerekektől, szülőktől. Úgy gondolja, a rá bízott osztályt nemcsak tanítani kell, hanem velük együtt kell létezni-lélegezni. Azt a szemléletet szeretné tanítványaiban elültetni, hogy a világot természetes egységben kell látni, a jövőt a jelen cselekedeteivel a múltra építhetjük. A néphagyományok, népi kultúra ápolása a természetes műveltséget alapozza, sajátos színt ad életünknek. Tevékenységei elősegítik a kis közösségek alakulását, összekovácsolódását, melyek a későbbiekben akár aktív mozgatórugói lehetnek településünk életének.
Egyik kedves idézete Goethe-től származik: „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”
A kitüntetetteknek gratulálunk, jó egészséget kívánunk!

Nyúl Község Önkormányzata

Képgaléria

Balról jobbra: Szabó Beáta, Bán Illés Csabáné, Farkasdi Ramóna

Balról jobbra: Szabó Beáta, Bán Illés Csabáné, Farkasdi Ramóna

D
L
M
S