Nyúl Község információs portálja
 

Álláspályázat pénzügyi vezető munkakör/feladatkör betöltésére

 2024. január 29., hétfő

Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében pénzügyi vezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Álláspályázat adóügyi és hagyatéki ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére

 2024. január 29., hétfő

Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében adóügyi és hagyatéki ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Helyi adók kivetésével és végrehajtásával kapcsolatos eljárások lefolytatása, adóellenőrzési feladatok ellátása, adó- és értékbizonyítványok kiállítása, nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb adóigazgatási feladatok elvégzése. Hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Hagyatéki, póthagyatéki leltár készítése. A kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan vagyonának leltározása. Jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás. Jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése, valamint tájékoztatás illetékes szervek felé. ASP rendszer használata.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
Önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:
Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Nyúl

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A javadalmazás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Nyúl Község Önkormányzatának mindenkor hatályos költségvetéséről szóló rendelete alapján.

A pályázat benyújtható személyesen, postai úton vagy elektronikus úton a következő címre:
Nyúli Polgármesteri Hivatal
9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.
E-mail: jegyzo@nyul.hu.

A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt:
Dr. Paár Ádám András jegyző - telefon: +36-96/540-251

Pályázati feltételek:


Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása


Elvárt végzettség/képesítés:
4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, ismeretlen képzési terület, pénzügyi szakirány

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1 év

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:
Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • ASP szakrendszer ismerete


A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Önállóság (alap)
 • Hatékony munkavégzés (alap)
 • Határidők betartása (egyéb)


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje:
2024.02.29. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:
A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:
2024.03.14. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.nyul.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:
2024.04.01.

Publikálás tervezett időpontja:
2024.01.29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

D
L
M
S