Nyúl Község információs portálja
 

Álláspályázat szakács munkakör/feladatkör betöltésésére

 2024. július 11., csütörtök

A nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében szakács munkakör/feladatkör betöltésére.

Álláspályázat pénzügyi ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére

 2024. július 5., péntek

A Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében pénzügyi ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Álláspályázat adóügyi és hagyatéki ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére

 2024. július 5., péntek

Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében adóügyi és hagyatéki ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Helyi adók kivetésével és végrehajtásával kapcsolatos eljárások lefolytatása, adóellenőrzési feladatok ellátása, adó- és értékbizonyítványok kiállítása, nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb adóigazgatási feladatok elvégzése.
Hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Hagyatéki, póthagyatéki leltár készítése. A kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan vagyonának leltározása.
Jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás. Jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése, valamint tájékoztatás illetékes szervek felé.
ASP rendszer használata.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
Önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:
Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljesmunkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Nyúl

Munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, ismeretlen képzési terület, érettségi

Járművezetői engedély kategória:
B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
- ASP szakrendszer ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
- Önállóság (alap)
- Hatékony munkavégzés (alap)
- Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
- Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- Fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- Adatkezelési nyilatkozat
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:
2024.07.31. 00:00

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a jegyzo@nyul.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja:
A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:
2024.08.25. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.nyul.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:
2024.09.01.

D
L
M
S