Nyúl Község információs portálja
 

Álláspályázat adóügyi és hagyatéki ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére

 2024. január 29., hétfő

Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében adóügyi és hagyatéki ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Álláspályázat pénzügyi vezető munkakör/feladatkör betöltésére

 2024. január 29., hétfő

Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében pénzügyi vezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Az önkormányzat gazdasági szervezetének vezetése, az önkormányzat költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi, beszámolási és könyvvezetési, a jogszabályban előírt feladatok ellátása. A pénzügyi igazgatás önkormányzati feladatainak irányítása, vezetése. Gondoskodik a pénzügyi és bizonylati fegyelem betartásáról az önkormányzat és intézményei működésének vonatkozásában. A jegyző irányításával előkészíti az éves költségvetéssel, módosításokkal, költségvetési beszámolóval kapcsolatos rendelettervezeteket, előterjesztéseket, részt vesz az önkormányzat pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítésében. Számviteli feladatok, beszámolók, költségvetési jelentések, mérlegjelentések összeállítása, egyeztetése. ASP rendszer használata.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
Önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:
Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Nyúl

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A javadalmazás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Nyúl Község Önkormányzatának mindenkor hatályos költségvetéséről szóló rendelete alapján.

A pályázat benyújtható személyesen, postai úton vagy elektronikus úton a következő címre:
Nyúli Polgármesteri Hivatal
9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.
E-mail: jegyzo@nyul.hu.

A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt:
Dr. Paár Ádám András jegyző - telefon: +36-96/540-251

Pályázati feltételek:


Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása


Elvárt végzettség/képesítés:
4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, ismeretlen képzési terület, pénzügyi szakirány

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1 év

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:
Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelő
 • ASP szakrendszer ismerete


A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Önállóság (alap)
 • Hatékony munkavégzés (alap)
 • Felelősség-vállalás (alap)
 • Határidők betartása (egyéb)


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje:
2024.02.29. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:
A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:
2024.03.14. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.nyul.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:
2024.04.01.

Publikálás tervezett időpontja:
2024.01.29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

D
L
M
S