Nyúl Község információs portálja
 

Tájékoztatás az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás 2023. január 1. napjától hatályos változásairól

 2023. január 17., kedd

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2023. január 1. napjától hatályos módosítása alapvetően írja felül a vállalkozások leggyakrabban alkalmazott egyszerűsített adóalap-megállapítási módszereit.

Parkolók lezárása

 2023. január 10., kedd

Tájékoztatjuk a település lakóit, hogy 2023. január 12-én csütörtökön a kora reggeli óráktól - 12.00 óráig a Szent István tér - Jókai utca és az Önkormányzat előtti parkolók lezárásra kerülnek!

Écsi hulladékudvar ünnepi nyitvatartása

 2022. december 13., kedd

Értesítjük nyúli lakosainkat az écsi hulladékudvar ünnepi nyitvatartásáról, mely az alábbiak szerint változik.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023

 2022. december 2., péntek

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához.

A képviselőtestület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát kiírta.

A pályázati felhívásra 5 db „A” típusú pályázat érkezett, melyből a testület 4 db pályázatot támogatott.

A pályázati felhívásra „B” típusú pályázat nem érkezett.

A képviselőtestület a beérkezett pályázatokat 2022. november 29-én – zárt ülés keretében - bírálta el. 

A képviselőtestület a pályázatok elbírálására 160/2009.(IX.29.) határozattal szabályzatot fogadott el, melyet többször módosított. A módosítások a szociális rászorultság megállapítására vonatkoztak.

A képviselőtestület a módosított szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő 4 pályázót 10.000,- Ft/hó/fő támogatásban részesítette.

D
L
M
S