Nyúl Község információs portálja
 

Meghívó

Meghívó a Győri Ipartestület fórumára

 2023. szeptember 14., csütörtök

Nyúl Község Önkormányzata és a Győri Ipartestület 2023. szeptember 18-án hétfőn 17:30 órakor Fórumot szervez, melyre tisztelettel meghívjuk.

Partnerségi hirdetmény

Nyúl településképi rendelet módosítása

 2023. szeptember 6., szerda

Nyúl Község önkormányzata Képviselő-testülete a TT-22310 munkaszámú településrendezési eszközök módosítása és a településkép védelméről szóló 23/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban TKR.) összhangjának megteremtése céljából, a TKR módosítási eljárás indításához a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 59.§ (2) bekezdésében előírtak szerint a 116/2023.(VII.11.) számú határozatával a következő döntést hozza:

Eboltás

 2023. szeptember 5., kedd

Településünkön 2023. évi veszettség elleni kötelező védőoltás lesz.

Erdőlátogatási korlátozás 2023. augusztus 21-től 60 napig

 2023. augusztus 2., szerda

A Baráti Vadásztársaság, mint vadgazdálkodó a Kisalföldi Erdőgazdasággal, mint erdőgazdálkodóval egyetértésben az erdő és a vadállomány megvédése továbbá az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás zavartalanságának biztosítása miatt a Baráti Vadásztársaság vadászterületein az erdőlátogatást az alábbiak szerint részben korlátozza.

A Baráti Vadásztársaság vadászterületein lévő erdőben és a külterületi vadászterületeken való tartózkodást, erdőlátogatást a hivatalos napnyugtát megelőző egy óra időtartamtól másnap a hivatalos napkeltét követő egy óra időtartamig kérjük mellőzni!

Tilos továbbá az erdőben:
- az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti és vadászati létesítményekben, berendezésekben kárt okozni,
- a rendeltetésszerű erdő és vadgazdálkodási tevékenységet zavarni,
- quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral közlekedni,
- ebet és más háziálatot az erdőben és a vadászterületeken szabadon engedni.

A tilalmat megszegőkkel szemben a Baráti Vadásztársaság és a Kisalföldi Erdőgazdaság eljárást indít, mely súlyos pénzbírsággal záródhat!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 

A fenti felhívás a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben, továbbá az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben leírtak alapján került kifüggesztésre. Mind ezek nem érintik a jogszerű mezőgazdasági gazdálkodással, az erdőgazdálkodással és a vadgazdálkodással összefüggő tevékenységeket.

D
L
M
S