Nyúl Község információs portálja
 

Álláspályázat adóügyi és hagyatéki ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére

 2024. január 29., hétfő

Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében adóügyi és hagyatéki ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Álláspályázat pénzügyi vezető munkakör/feladatkör betöltésére

 2024. január 29., hétfő

Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében pénzügyi vezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Jegyző álláslehetőség

 2023. szeptember 14., csütörtök

A Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jegyző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
A Polgármesteri Hivatal vezetése a Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint; a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:
Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Nyúl

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének a mindenkori költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

A próbaidő időtartama:
6 hónap.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton Nyúl Község Önkormányzata címén: 9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.; Schmiedt Henrik polgármester úr részére.

Pályázati feltételek:

 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
 • Elvárt végzettség/képesítés
 • felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, Kttv. 247.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak
 • járművezetői engedély kategória: B
 • 6 hónapos próbaidő vállalása


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
 • Egyéb pályázati előnyök
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • ASP szakrendszerek gyakorlati szintű ismerete
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák
 • cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat
 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A pályázat benyújtásának határideje:
2023.09.25. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023.10.02. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.nyul.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:
2023.10.24.

Publikálás tervezett időpontja:
2023.09.14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

D
L
M
S