Nyúl Község információs portálja
 

Álláslehetőség

Pályázati felhívás szakács munkakör betöltésére

 2023. június 16., péntek

Az Aranykapu Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében szakács munkakör/feladatkör betöltésére.

Álláslehetőség

Pályázati felhívás óvodapedagógus munkakör betöltésére

 2023. június 16., péntek

Az Aranykapu Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Jegyző álláslehetőség

 2023. május 31., szerda

A Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jegyző munkakör/feladatkör betöltésére.

Jegyző álláslehetőség

 2023. szeptember 14., csütörtök

A Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jegyző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
A Polgármesteri Hivatal vezetése a Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint; a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:
Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Nyúl

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének a mindenkori költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

A próbaidő időtartama:
6 hónap.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton Nyúl Község Önkormányzata címén: 9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.; Schmiedt Henrik polgármester úr részére.

Pályázati feltételek:

 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
 • Elvárt végzettség/képesítés
 • felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, Kttv. 247.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak
 • járművezetői engedély kategória: B
 • 6 hónapos próbaidő vállalása


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
 • Egyéb pályázati előnyök
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • ASP szakrendszerek gyakorlati szintű ismerete
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák
 • cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat
 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A pályázat benyújtásának határideje:
2023.09.25. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023.10.02. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.nyul.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:
2023.10.24.

Publikálás tervezett időpontja:
2023.09.14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

D
L
M
S