Nyúl Község információs portálja
 

Meghívó

Meghívó a Győri Ipartestület fórumára

 2023. szeptember 14., csütörtök

Nyúl Község Önkormányzata és a Győri Ipartestület 2023. szeptember 18-án hétfőn 17:30 órakor Fórumot szervez, melyre tisztelettel meghívjuk.

Eboltás

 2023. szeptember 5., kedd

Településünkön 2023. évi veszettség elleni kötelező védőoltás lesz.

Konyhai egység nyári leállása

 2023. augusztus 2., szerda

A nyúli konyhai egység nyári szünetet tart.

Partnerségi hirdetmény

Nyúl településképi rendelet módosítása

 2023. szeptember 6., szerda

Nyúl Község önkormányzata Képviselő-testülete a TT-22310 munkaszámú településrendezési eszközök módosítása és a településkép védelméről szóló 23/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban TKR.) összhangjának megteremtése céljából, a TKR módosítási eljárás indításához a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 59.§ (2) bekezdésében előírtak szerint a 116/2023.(VII.11.) számú határozatával a következő döntést hozza:

1. A község önkormányzata módosítja a község TKR-jét. A módosítás célja a helyi védelem alatt álló löszfalba mélyített kemence elírt hrsz-ának hibajavítása. A kemence telkének valós helyrajziszáma: 1901/80

2. A módosítás kapcsán új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.

3. A módosításhoz a Korm. rendelet 9.§-a szerint megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat nem készül. A módosítás a helyi védelemmel érintett értékek listáját csak az elírt hrsz. javítása kapcsán módosítja.

A papíralapú dokumentáció 2023.09.08-ig megtekinthető ügyfélfogadási időben Pál Éva építésügyi ügyintézőnél.

Képgaléria

Nyúl településképi rendelet módosítása
D
L
M
S