Nyúl Község információs portálja
 

Álláspályázat

Álláspályázat munkaügyi és adóügyi ügyintéző

 2023. november 3., péntek

A Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében munkaügyi és adóügyi ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Jegyző álláslehetőség

 2023. szeptember 14., csütörtök

A Nyúli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jegyző munkakör/feladatkör betöltésére.

Álláslehetőség

Pályázati felhívás szakács munkakör betöltésére

 2023. június 16., péntek

Az Aranykapu Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében szakács munkakör/feladatkör betöltésére.

Álláslehetőség

Pályázati felhívás óvodapedagógus munkakör betöltésére

 2023. június 16., péntek

Az Aranykapu Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Óvodapedagógusi feladatok ellátása - munkaköri leírás alapján.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Emberi erőforrási/oktatási, képzési.

Betöltendő állás jogviszonya:
Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.).

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Nyúl.

Pályázati feltételek:

 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • erkölcsi bizonyítvány
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Főiskola, Óvodapedagógus képesítés
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • szakmai önéletrajz
 • egészségügyi alkalmasság
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagának, és az abban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • önállóság (alap)
 • hatékony munkavégzés (alap)
 • felelősség-vállalás (alap)
 • együttműködés (alap)
 • elkötelezettség, megbízhatóság (etikus magatartás) (egyéb)


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje:
2023.08.11. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatról - a pályázati anyagok, és esetleges személyes meghallgatás alapján - az intézményvezető dönt. Az eredményről a pályázók postai úton/vagy emailben kerülnek értesítésre - a pályázat benyújtási módjának megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023.08.18. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.nyul.hu, www.ovoda-nyul.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:
2023.09.01

Publikálás tervezett időpontja:
2023.06.16

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

D
L
M
S