Nyúl Község információs portálja
 

Európai jövedelmi és életkörülmény adatfelvétel

 2024. február 5., hétfő

A KSH a háztartásokat jövedelmi helyzetükről, fogyasztásukról, valamint lakás- és életkörülményeikről kérdezi 2024. február 1-től április 15-ig.

Nagyvad terelővadászat 2024. február 5.

 2024. január 17., szerda

A Baráti Vadásztársaság 2024.02.05. hétfőn nagyvad terelővadászatot tart.

2024. január 1-től új italcsomagolás visszaváltási rendszer lesz Magyarországon

 2023. október 19., csütörtök

Cél a műanyag, az üveg palackok és a fém italos dobozok 90%-os újrahasznosítása 3 éven belül.

Tájékoztató helyi adók emeléséről

 2024. február 5., hétfő

A nehéz gazdasági körülmények az önkormányzatokat is sújtják, így Nyúl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évben a helyi adók emeléséről döntött.

Tisztelt Adózók!

2024.01.01. napjától az alábbi változások kerültek bevezetésre:

A nehéz gazdasági körülmények az önkormányzatokat is sújtják, így Nyúl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évben a helyi adók emeléséről döntött, mely végső formában a 6/2023. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet szerint 2024. január 1-től hatályba lépett.

A rendelet megtekinthető honlapunkon a https://www.nyul.hu/dokumentumok/rendeletek/53 menüpontban.

Az adó emelése érinti a kommunális adó, iparűzési adó, építményadó és az idegenforgalmi adó adónemeket.

1. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 15.000 Ft/év.

Tárgyi adómentességet élveznek a Htv. 13. §-ában foglaltakon túl:
a) Az a telek, amely a hatályos jogszabályok alapján nem beépíthető.
b) Azok az építmények, építményrészek, melyeket építményadó fizetési kötelezettség terhel.

2. Az építményadó mértéke:
a) Egyéni vállalkozó és társas vállalkozások esetén a vállalkozási tevékenységgel összefüggő egyéb, lakás és nem lakás céljára szolgáló épület /épületrész (kereskedelmi egység, szállásépület, üzlet, üzletrész, üzem, műhely, raktár, gazdasági épület), kivéve az üdülőépületet: 250 Ft/m2/év.
b) Magánszemélyek esetén egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény (üdülő, hétvégi ház, apartman, nyaraló, gazdasági épület): 400 Ft/m2/év.

Mentes az adó alól a Htv. 13.§-ában és 13/A. §-ában foglaltakon túl:
a) lakóépülethez tartozó kiegészítő helyiségek
b) garázsok, földbevájt pince, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye.
c) azok az adótárgyak, melyek után magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi rendelet alapján adót kell fizetni. 

3. Az idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett első és további vendég éjszakánként 300 Ft/fő.

Mentes az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség alól az az adóalany, aki az Önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak. Az egyéb adómentességre a Htv. 31.§-ában foglaltak az irányadóak.

4. Az Iparűzési adó mértéke az adóalap 1,9 %-a.

Az adóemelésről szóló határozatok 2024. februárban kerülnek postázásra. A kommunális adót ahogy eddig is, két egyenlő részletben, 2024.03.15., valamint 2024.09.15. napjáig kell befizetni.

Tisztelettel:
Nyúl Község Önkormányzata
adóügy

D
L
M
S