Nyúl Község információs portálja
 

Nyúli keresztút

Különleges túraútra invitálom a Kedves Olvasót! Egy olyan gyalogtúrára, amely miközben fizikai erőpróba is - hiszen 13 km-t kell megtenni változatos terepen - ugyanakkor biológiai, geológiai, sőt néprajzi és más érdekes, értékes látnivalókban is bővelkedik, de (és ez benne a különleges) mindezeken felül még egy vallási értelemben vett szabályos keresztút is. keresztút, mely 14 stációból áll, ahol Krisztus szenvedéstörténetét felelevenítve járhatjuk végig a 2000 évvel ezelőtt történteket. Egyesíti tehát a gyalogos turizmusban és a lelki elmélyülésben rejlő lehetőségeket. A bő félnapos túra fizikai fáradtsága valódi kereszthordozás nélkül is ízelítőt ad a szenvedő test gyötrelmeiből, de lehetőséget kínál a teremtett világ szépségeiben való gyönyörködésre is. Az egyes stációk komolyságát 14 feszület hivatott biztosítani. Nyúl községben ugyanis, ahol ezt a sajátos keresztutat kialakítottuk, nem kevesebb, mint 15 út menti kereszt található, melyből 14-nek a megfelelő sorrendben való végiglátogatásával lehet eleget tenni annak az elvárásnak, melyet a lelki megtisztulás reményében tehetünk meg.

Kinek ajánlható ez a sajátos keresztút?

Mindenkinek, aki kellő önfegyelemmel szeretné próbára tenni önmagát. Szívből ajánlom például egyházi iskolák osztályainak, akik osztályfőnökük testi és lelki vezetésével próbálkozhatnak közösséggé kovácsolódni, hittanos, lelkigyakorlatos vagy ministráns csoportoknak, akik bizonyos szintre jutottak már a lelki épülésben, aztán vallásos családoknak, akik gyerekeikkel szeretnének egész napos túrára menni úgy, hogy végig érezzék az Isten közelségét, aztán olyan egyéneknek, akik egy napot gyalogos vezekléssel szeretnének tölteni, továbbá vallásos nyugdíjasoknak, akik jól érzik együtt magukat és akik alig várják, hogy egy-egy stációnál az imádkozás közben megpihenhessenek egy kicsit, végül mindenkinek, aki már régóta járja a hazai és európai zarándokutakat.

Természetesen nem muszáj egyszerre megtenni a 13 km-t. Lesz, akinek az ideje, másoknak az ereje fogyhat el út közben. Sebaj! Fő az, hogy ne adjuk fel végleg, hanem adott alkalommal folytassuk. Busszal érkező Kedves Vendégeinknek mondom, hogy a keresztút negyedénél, felénél és háromnegyedénél, de a legvégén is van buszmegálló a közelben, így aztán mód van arra, hogy akár 2, 3, sőt 4 részletben is végigjárhassuk ezt a lelki túra utat.

Az alábbi térképekkel, színes képekkel kiegészített útikalauz részletes leírása az útvonalnak, a látnivalóknak. Segít abban, hogy el ne tévedjünk és mind a 14 keresztet megtaláljuk. Röviden bemutatja az egyes keresztek történetét és jelzi, hogy melyik stáció következik. Testi és lelki elemózsiát mindenkinek magának kell hoznia erre az útra, a kalauz csak jelzi, hogy hol lehet megpihenni és hol illik imádkozni. A túraútvonal egyes szakaszai még a hangos rózsafüzér imádkozásra, sőt az éneklésre is alkalmasak (pl. löszmélyutakban lefelé menetben). A túraút különlegessége, hogy csábítási lehetőségeket is tartogat. Mindenkinek magának kell eldöntenie pl., hogy megáll-e egy pohár borra, ha útközben megkínálják vagy megkívánja. A mértékletességet is tanulni kell, nos ez a keresztút ilyen szempontból is remek terepgyakorlat.

Indulás előtt annyit elmondok még, hogy Nyúl község, mely Győr és Pannonhalma közt félúton fekszik, 4600 lakosú település. A lakosság többsége legutóbbi népszámláláskor istenhívőnek vallotta magát, a hívők túlnyomó többsége római katolikus. A Dorfmeister festményeiről híres barokk templom és a hegyi Szent Donát kápolna külső és belső teljes megújítása valamint az út menti keresztek rendbetétele az utóbbi évtizedben zajlott le. Mindezek nagymértékben lehetővé tették a keresztút kialakítását.

Fontos tudnivalók

A Nyúli keresztút útvonalát irányjelző táblákkal és festett jelekkel láttuk el.

A táblán levő kereszt és a piros szín mutatja, hogy keresztúton járunk. Az összecsúsztatott „ny” betű Nyúl község kezdőbetűjét jelenti. A „n” domború háta a dombtetőket, az „y” homorulata pedig a völgyeket szimbolizálja, amerre utunk vezet.

Felhívom továbbá a keresztutat járók figyelmét, hogy esős időben a keresztút bizonyos szakaszai (pl. az 5. és 6., illetve a 10. és 11. stáció közötti Öreg-Gerha és Bednár-horgas nevű löszmélyutak) nem, vagy csak nagyon nehezen járhatók. Közvetlenül a 4. stáció előtt a 82-es főúton való átkelés az élénk forgalom miatt nagyobb figyelmet kíván. Az is előfordulhat, hogy az időjárásnak kitett útjelzők megkoptak vagy a ragasztottak leváltak. A jelrendszer felújítását, cseréjét 2022-es évben tervezzük, mert a járványhelyzet miatt erre korábban nem kerülhetett sor. Kérünk mindenkit, hogy töltse le a keresztút leírását és az abban szereplő térképeket és képeket figyelje és használja!

A keresztút kerékpárral vagy motorral való végigjárását egyáltalán nem, javasoljuk!

2011 tavaszától kapható olyan turista térkép is, melyen Nyúl község saját túraútvonalai is fel vannak tüntetve, tehát e keresztút is. Ez a térkép a Sokoró térképe, mely most már több kiadást is megért (legutóbb 2022. március végén adták ki) és két melléktérképet is tartalmaz. Az egyiken Pannonhalma, a másikon Nyúl község saját túraútvonalai is láthatók. Ez utóbbi nagyon részletesen ábrázolja Nyúl turisztikailag fontos részeit, még a borút fontosabb pincészetei is szerepelnek rajta név szerint! A Sokoró térkép beszerezhető Szarvas András térképész mérnök internet címein: www.map.hu, és szarvas.andras@map.hu. A Sokoró főtérkép 1:50 000 méretarányú, a Nyúl melléktérkép pedig 1:15 000-es méretarányú, tehát a térképen mért minden cm, a valóságban 150 métert jelent.

A keresztút állomásai

Kérjük kattintson az állomás nevére a részletes leírásért.

Nyúli templom

I. stáció - Jézust halálra ítélik

II. stáció - Jézus vállára veszi a keresztet

III. stáció - Jézus először esik el a kereszttel

IV. stáció - Jézus anyjával találkozik

V. stáció - Cirénei Simon segít vinni Jézus keresztjét

VI. stáció - Veronika kendőjével letörli Jézus arcát

VII. stáció - Jézus másodszor esik el a kereszttel

VIII. stáció - Jézus szól a síró asszonyokhoz

IX. stáció - Jézus harmadszor esik el a kereszttel

X. stáció - Jézust megfosztják ruháitól

XI. stáció - Jézust a keresztre szegezik

XII. stáció - Jézus meghal a kereszten

XIII. stáció - Jézus testét leveszik a keresztről

XIV. stáció - Jézust sírba teszik

Itt, ezzel a feszülettel ér véget a kb. 13 km-es nyúli keresztutunk. Köszönjük, hogy velünk tartott. Ha kedve és ideje van, kérjük, látogasson el településünk másik községen belüli túraútvonalára is, járja végig a hasonló hosszúságú Kökörcsin-körutat, mely 90%-ban más útvonalat követve látogatja végig a település egyházi, történelmi, irodalmi, néprajzi és természeti értékeit. Szeretettel várjuk vissza!

Az útvonal leírását készítette:
Szűcs Mihály nyugalmazott tanár

A keresztúttal kapcsolatos észrevételeiket és jobbító szándékú javaslataikat a nyuliszucs@gmail.com e-mail címen vagy +36 20 589 1106-os mobil, illetve +36 96 364 150-es vezetékes telefonszámon várom.

A Nyúli keresztút fenti feldolgozása turisztikai célból mindenki által szabadon hozzáférhető, de minden további felhasználása (pl. szakdolgozatokban, stb.) csak a szerző engedélyével lehetséges. Szigorúan tilos olyan anyagként felhasználni, amelyből a tovább feldolgozónak külön pénzbeli haszna származik, ilyen szempontból ugyanis ezen idegenforgalmi bemutatás olyan alkotásnak tekintendő, amelyet megilletnek a Magyarországon érvényes szerzői jogok.

A Nyúli keresztút itt ismertetett teljes leírása képekkel együtt megtalálható a 2022-ben megjelent Nyúl község nemzeti értékei cmű könyvem 228-266. oldalán is, mely beszerezhető a nyúli Polgármesteri Hivatalban.

Kitárt karokkal

Kitárt karokkal értem el hozzád,
Engedd meg Uram, hogy lássam orcád!
Kitárt karjaim keresztjét hoztam,
Leteszem eléd, hogy megnyugodjam!

Hosszú volt utam, tudom figyelted,
Az éveim már lassan betelnek,
Hogy mit akartál, azt csak most értem,
Most, mikor Hozzád végre elértem!

Gyermekkoromban folyton rohantam,
S Te vigyáztál rám ezer alakban,
Te emeltél fel, mikor elestem,
Vitted helyettem kicsiny keresztem!

Ifjan sietős léptekkel jártam,
Félelem nélkül, büszkén és bátran,
Talán nem mindig utad kerestem,
Nem tudtam, hogy viszed a keresztem!

Felnőttként mindig fontolva léptem,
Volt részem olykor a szenvedésben,
Gondok közt boldog apaszerepben
Néha hagytad vinni a keresztem!

Öregségemre lassan csoszogva
Ha rászorulok a támaszodra,
Karod görcsösen el nem eresztem,
Már nekem kell vinni a keresztem!

Utam végén majd lassan megállok,
S hol véget érnek vágyak és álmok,
Előtted állok majd, Veled szemben
Én a földön s Te fönn a kereszten!

S rá kell döbbennem ott szégyenszemre,
Bár sokat küszködtem éltembe,
Szegény maradtam! Te vagy a gazdag,
Hiszen értem az életed adtad!

Nyúl, 2007. október 16-án
Szűcs Mihály

D
L
M
S