Nyúl Község információs portálja
 

Ipari elkerülő út megvalósítása Nyúl községben

Ipari elkerülő út megvalósítása Nyúl községben
TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00011
233 205 601 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Fizikai befejezés időpontja: 2021.07.31.

Nyúl Község a Nyugat-Dunántúli Régióban, Győr-Moson-Sopron megyében azon belül pedig a Győri Járásban helyezkedik el. A település a Győrt Veszprémmel összekötő 82-es számú főút mentén fekszik Győr és Pannonhalma közvetlen szomszédságában. Távolsága a győri városközponttól 12 km, míg Pannonhalmától 7 km. A Budapestet Béccsel összekötő M1-es autópálya a községtől 3 km-re fut. A 3 főváros Bécs, Budapest és Pozsony 100 km-en belül közvetlen autópálya és főút összeköttetéssel elérhető.

A település pozitív demográfiával rendelkezik, lakossága 4280 fő, mellyel a Nyugat-Dunántúli Régió második legnagyobb falva. A település összeépült Győrújbarát Községgel, mely 6200 fős népességével a régió legnagyobb falusi települése. A közvetlen szomszédos Éccsel és Pannonhalmával a térség több mint 16000 fő lakosságot képez. Településünkön érezhető Győrnek, mint az ország harmadik legiparosodottabb városának pozitív hatása mind társadalmi, mind gazdasági szempontból.

Nyúl kedvelt letelepedési célpont, melynek köszönhetően magas a fiatal beköltöző családok száma, illetve a születések aránya. A lakosságszám éves szinten mintegy 50 fővel emelkedik, amihez több mint 30 születendő gyermek társul. Ez a fejlődés megkövetelte az ellátórendszer folyamatos fejlődését, melyre önkormányzatunk komoly hangsúlyt fordított. Az elmúlt években mintegy 600 millió Forint beruházással egy modern, teljes körű oktatási és gyermeknevelési intézményrendszert tudtunk kiépíteni, ami magában foglalta egy hatcsoportos óvoda teljes felújítását, egy új bölcsőde építését, az általános iskola akadálymentesítését és teljes körű energetikai felújítását. Az intézményekben közel 450 gyermekről gondoskodnak.

A településen az aktív korúak száma meghaladja a 2300 főt. A munkanélküliek aránya 4% alatt van. A lakosság túlnyomó része Győrben dolgozik, és sokan találtak munkát a helyi cégeknél is. Meglepően magas azon vidéki dolgozók száma is, akik a nyúli cégeknél vállaltak munkát.  Győr közelsége miatt a település kedvelt letelepedési célpont, ami köszönhető egyrészt a szuburbanizációs folyamatoknak, másrészt pedig az ország túlsó végéről történő belső migrációnak.

Munkahelyek szempontjából a legjelentősebb a győri Ipari Park, ott is kiemelten az Audi Hungária Kft. mint elsőszámú foglalkoztató. Az Audi és a rá épülő beszállítói és alvállalkozói kör mintegy 16000 ember számára biztosít munkahelyet. A települések vonzerejét növeli a gyárak által biztosított tömegszállítás. Ez kiegészül még azzal, hogy a győri Ipari Park kihasználtsága közel 90%-os és nagyon kevés üres ingatlan áll a vállalkozások rendelkezésére. Az agglomerációban lévő települések potenciálját erősítik a lényegesen alacsonyabb ingatlan árak. Nyúl Község fő erőssége a 3,5 km-re található M1-es autópálya, amihez a 82-es számú főútról közvetlenül autópálya felhajtóval rendelkezünk. A település által kijelölt fejlesztendő gazdasági terület nagysága mintegy 12 hektár, amelyből jelenleg csak 2 hektár foglalt. Az egész térségre nagyon kedvező hatással van Győrben a Széchenyi István Egyetem mely közvetlen kapcsolatban áll az Audi Hungária Kft.-vel. A térség fiataljainak nagy része az egyetem mérnöki szakain tanul, akiket a diploma megszerzése után a helyi cégek azonnal alkalmazni tudnak. Településünkön is és a környező községekben is folyamatosan nő a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya.

Településünk rendelkezik a fejlesztés sikeréhez a társadalmi háttérrel, amihez nyertes pályázat esetén tudnánk biztosítani a magas szintű infrastrukturális hátteret is. A fejlesztéssel biztosított lenne a kijelölt gazdasági övezetünk bővülése, ami jelentős iparűzési adó és építményadó bevételt eredményezne az önkormányzatnak.

Győr agglomerációjából Nyúl Község rendelkezik az egyik legnagyobb gazdasági potenciállal. A településen 3 nagyobb cég és a mezőgazdasági szövetkezet a legnagyobb foglalkoztató és mellettük még több mint 300 kisvállalkozás működik. A tengeri halászathoz és szennyvíztisztító telepek működéséhez szivattyúkat gyártó svájci székhelyű Hidrostal AG 2014-ben kezdte működését, míg a németországi székhelyű Hefter GMBH 15 éve hozta létre gyártóbázisát Nyúl Községben. A cég irodai elektronikai felszereléseket és nagyteljesítményű ipari takarítógépeket gyárt.

2014-ben kezdte meg működését a német tulajdonú KSH Rúgógyár Bt. mely 3500 nm-es gyártócsarnokával 75 főt foglalkoztat. A cég pneumatikus rugókat gyárt az autóipar, a repülőgépgyártás, valamint a bútoripar számára. Jelentős partnerei a Mercedes, az Audi, a Scania, illetve az Airbus ahova utasszállító repülőgépek fékszárnyához szállít feszítőrugókat.

A településen működő mezőgazdasági szövetkezet átalakult gazdasági társasággá és jelentős potenciállal bír környezetében. Működésének prioritását a koncessziós gabonatárolás jelenti, melyhez az elmúlt évek során 9 db új 1200 nm-es raktárat épített fel.

A nehézgépjármű forgalom a hiányzó ipari elkerülő út miatt nagyon sok társadalmi konfliktust okoz, mivel a kamionforgalom a község főútján és egy teherforgalomra alkalmatlan mellékúton zajlik - jelentős károkat okozva mind az útburkolatban, mind a lakóingatlanokban. A fő problémát jelenti, hogy a három nagy cég és a szövetkezet egymás szomszédságában helyezkedik el, és mindegyik megközelítése csak ezen az útszakaszon biztosítható.

A 2000-es évek elején kijelölésre került ipari-gazdasági övezet megközelítési nehézségei komoly lakossági problémákat generáltak. Betakarítási időszakban 40 tonnás nyerges vontatók terhelik a település útjait, ami számos lakossági tiltakozást és útlezáró akciókat eredményezett. A lakosság fontolgatja a megrongálódott ingatlanok kártérítésének bírósági úton történő követelését. A probléma a médiában és számos fórumon is megjelent már, és a beruházás legnagyobb haszonélvezői emberi szempontból a vasútsor lakosai lennének, akiknek megnyugvást és biztonságot jelentene az elkerülő út megvalósítása. A konfliktus már több mint 10 éves múltra nyúlik vissza, melynek során lépésről lépésre megteremtettük a jogi feltételeket ahhoz, hogy a beruházás megvalósuljon, melyhez csak a gazdasági feltételek hiányoznak. Elkészítettük az út terveit, megszereztük az építési engedélyeket, illetve rendeztük a megvalósításhoz szükséges tulajdoni viszonyokat.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel konzorciumban önkormányzatunk 2012-ben a település elején megépített NYDROP forrásból egy ötágú körforgalmi csomópontot. A 200 millió Forintos beruházás lehetőséget adott egy új temető parkoló kialakítására, egy magas színvonalú üzemanyagtöltő állomás és autómosó megközelítésére, egy betonkeverő telep elérhetőségére, valamint a fent említett iparterületi rész megközelítésére. A csomóponttól egy 1,8 km hosszú murvás burkolatú út vezet a fenti cégek telephelyeként szolgáló iparterületre. A gazdasági övezetben megjelent számos kisebb vállalkozás is, gondolva itt autó-és sátorponyvákat készítő üzemre, autóbusz és kamionszerelő üzemre, síremlékeket készítő és márványt feldolgozó vállalkozásra. közműépítő cég raktárbázisára, melyek további 50 fő számára biztosítanak megélhetést.

A tervezett ipari út által körbeölelt terület mintegy 12 hektárt jelent, melyből jelenleg csak 2 hektár foglalt. Amennyiben jelen projektet végre tudnánk hajtani, akkor a pályázat keretében ki tudnánk építeni egy 2 km hosszú 6 m széles 40 tonna teherbírású útszakaszt, mellyel tudnánk tehermentesíteni a település belterületi szakaszát. A körforgalmi csomópontból indulva a nehézgépjármű forgalom közvetlenül meg tudná közelíteni az ipari övezetet, ezáltal elkerülve a község főútját és mellékútjait. A beruházás hatalmas generáló hatással lenne mind a község mind a térség gazdasági életére, mivel az autópálya felhajtó innen 3 km-re található. A 82-es számú főúton közösségi közlekedés kapcsán összeköttetésben vagyunk Écs, Pannonhalma, Ravazd, Tarjánpuszta, Győrasszonyfa, Sikátor, Lázi, Bakonypéterd, Bakonygyirót, Románd, Bakonyszentlászló és Veszprémvarsány településekkel. Külön érdekesség, hogy 2005-ben a kistérségi besorolásról szóló törvény a Pannonhalmi Kistérség településeit társadalmi és gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségnek minősítette a vállalkozások hiánya, illetve az elöregedő lakosság és elvándorlás miatt.

Az önkormányzat helyi iparűzési adó bevétele éves szinten mintegy 5 %-al nő, 2015-ben meghaladta a 85 millió Forintot. A négy helyi nagyfoglalkoztató ehhez mintegy 38 millió Forinttal járult hozzá. A pályázat sikere esetén mintegy 10 hektárnyi területet tudnánk a vállalkozások rendelkezésére bocsájtani. A helyi nagy cégek jelezték további bővítési igényeiket, valamint számos kisebb helyi cég nőtte ki lakóövezeti telephelyét, és célja hogy az újonnan kialakított ipari övezetbe települjön. Mellettük folyamatos az érdeklődés nagyobb cégek részéről is jó infrastruktúrával rendelkező területek iránt. A község jelenlegi költségvetése éves szinten mintegy 550 millió Forint, melynek ötöd részét teszik ki a helyi adók. Amennyiben több cég le tudna települni községünkben az iparűzési adó nagyságát 3 éves távlatban 130 millió Forintos összegre becsüljük, ami a teljes költségvetés negyedét tenné ki. A bevétel növekedés által tovább tudnánk fejleszteni azokat a területeket, amelyekre lakossági igény mutatkozik, gondolva itt a csapadékvíz elvezetésre, belső utak és járdák állapotára, a mezőgazdasági és hegyi területek úthálózatának fejlesztésére, illetve azokra a szolgáltatásokra, amelyek a mindennapi komfortérzetet növelik.

A támogatói döntést a fenti projektre 2017. júniusában kaptuk meg a 2016-ban benyújtott költségvetés alapján. Az építési beruházásra szóló közbeszerzési eljárást 2017. nyarán folytattuk le, melynek során a kivitelező 2018. április 15-ig vállalta a munkák befejezését. Az időközben bekövetkezett építőipari anyagárak és kivitelezői költségek jelentős arányú emelkedése miatt az önkormányzatnak nem volt fedezete a projektben tervezett teljes beruházás megvalósításához. A pályázatban eredetileg tervezett 2000 méter útszakasz megépítése helyett csak 1369 méter valósult meg a hozzá tartozó 1467 méter vízelvezető árokkal és a közbeszerzési eljárás is erre a rövidebb szakaszra került kiírásra. A fennmaradó 583 méter útszakasz felújítása és új burkolatának megépítése a projekt eredetileg tervezett időszakában nem valósult meg.

A projekt megvalósítási időszaka 2018.06.01 és 2018.10.26. közé esett, melyre kértük egy támogatási szerződés módosítással a befejezési határidő 2020.05.31-ig történő kitolását, mely időszakban meg tudtuk valósítani az elmaradt útszakasz megépítését. A kérelem az Irányító Hatóság által jóváhagyásra került.

A költségnövekedés kapcsán elkészíttetett tervezői költségbecslés a projekt befejezéséhez szükséges útszakaszra Bruttó 34.673.654 Forintot tett ki. Ezen tervezői költségbecslés alapján került kiírása egy feltételes közbeszerzési eljárás 2019. december 09-én, mely eljárás eredményes döntéssel zárult.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 52/2020 (II.25) számú határozatával eredményesnek ítélte az eljárást és nyertes ajánlattevőként a LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t hirdette ki Nettó 27.941.546 Ft összeggel.

Az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel 2020.03.17-én kötött vállalkozói szerződést a kiviteli munkákra. A munkaterület átadása 2021.03.10-én megtörtént, majd a kivitelező és a megrendelő 2021.04.21-én műszaki átadás keretében átadták és átvették az új létesítményt. A projekt keretében az úttestben lévő közműszerelvények szintre emelését követően az úttesten a kátyúfelületek javítása AC11 50/70 aszfalt kötő réteggel változó vastagságban. Ezt követően egységes kötőréteg elhelyezése a meglévő szélességben és 5,00-5,50m szélességben átlag 5 cm AC 22 50/70 aszfalt kötő réteg, amelyre egységes kopóréteg terítése valósult meg 4,0 cm vastagságban AC 11 50/70 aszfalt kopóréteg elhelyezésével 583 fm hosszban. Az úttest két oldalán 1,0-1,0 m szélességben a padka rendezése is tervezett volt először a padka nyesésével, majd 15 cm vastagságban M22 murva terítésével. A csapadékvíz elvezetés biztonságos tovább vezetése érdekében a meglévő árokszelvényt bővíteni kellett illetve a fás szárú növényeket és cserjéket kikellett vágni a teljes hosszban.

A projekt fizikai befejezését 2021.07.31-én megvalósítottuk.

Letölthető dokumentumok

Képek

Ipari elkerülő út megvalósítása Nyúl községben
Ipari elkerülő út megvalósítása Nyúl községben
Ipari elkerülő út megvalósítása Nyúl községben
D
L
M
S